© 2017 www.erdenesmongol.mn
All rights reserved.
Олборлолтын мэдээ
ЭРДЭНЭС МОНГОЛ
5 сарын өмнө
“Шивээ Овоо”  ХК 1 дүгээр улиралд 554 мянган тонн, 2 дугаар улиралд      323,5 мянган тонн, эхний хагас жилийн дүнгээр нийт 877,6 мянган  тонн олборлож төлөвлөгөөгөө 103 хувиар биелүүлжээ. “Багануур” ХК   1 дүгээр улиралд 1.2 сая тонн, 2 дугаар улиралд 636,8 мянган тонн нүүрс, эхний хагас жилийн дүнгээр нийт 1 сая 861 мянган тонн...
 
Facebook Twitter Google + Youtube Email
Sitemap